Ekologia

10 najczęstszych błędów w segregowaniu śmieci.

Czas czytania: 2 min
Opublikowano 25/04/2022
5-pojemnikowy system segregacji śmieci

Tylko połowa z nas potrafi poprawnie segregować odpady. Najwięcej trudności sprawiają nam ubrania, paragony i pozostałości z obiadu. A swoją wiedzę na temat segregacji oceniamy na 6 punktów z 10.

Choć 83% Polaków uważa, że obowiązkowa segregacja śmieci to dobre i potrzebne rozwiązanie, zaledwie połowa z nas potrafi segregować właściwie. W dodatku większość zdaje sobie sprawę, że ma braki w wiedzy i uważa, że pomocne byłoby wprowadzenie bardziej klarownych oznaczeń, wynika z badań przeprowadzonych przez agencję Symetria

Poprawnie segreguje śmieci 52% Polaków.

Obowiązek segregowania śmieci wszedł w życie na początku września 2020 roku, ale z przeprowadzonego rok po wprowadzeniu go badania wynika, że aż 93% ankietowanych segregowało śmieci już wcześniej. W badaniu poproszono 500 osób o wrzucanie różnych odpadów do odpowiednich kontenerów – wszystkie śmieci poprawnie wyrzuciła tylko połowa uczestników badania (52%). Poproszeni o wskazanie, jak oceniają swoją wiedzę na temat segregowania odpadów, ankietowani średnio ocenili ją na 6 punktów (w 10-punktowej skali).

Co sprawia najwięcej trudności? W tym konkretnych badaniu tylko 14% osób wiedziało, że pojemnik po dezodorancie należy wyrzucić do pojemnika z metalami i tworzywami sztucznymi (lub do szkła, jeśli pojemnik był szklany), 19% właściwie wyrzuciło lustro (małe lusterko do odpadów zmieszanych, duże potraktowano jako odpad wielkogabarytowy), i tylko jedna trzecia badanych wiedziała, że kocie odchody oraz odpady z ryb należy wrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi – nie zaś do tego z napisem „bio“.

Karton to nie tektura.

Kolejny częsty błąd - to wyrzucanie kartonów po mleku, śmietanie czy sokach do pojemników na papier, podczas gdy powinny one trafiać do tych na metal i tworzywa sztuczne. To dlatego, że choć takie opakowania sprawiają wrażenie tekturowych, w środku mają m.in. warstwę metalowej folii. Do kontenerów na tworzywa sztuczne powinien trafiać także nastręczający problemów w segregacji styropian.

Zmieszane mięso, bio owoce.

Wyrzucanie mięsa i kości do kontenerów z oznaczeniem „bio“ – błąd! Owszem, to mylące – warto jednak zapamiętać, że do odpadów biodegradowalnych należą wyłącznie resztki roślinne, a więc skórki, obierki i resztki surowych owoców i warzyw. Trafić tam mogą także zwiędłe kwiaty, skoszona trawa, liście, trociny czy fragmenty surowego drewna. Kości, surowe lub gotowane mięso, resztki z obiadu powinny znaleźć się w pojemniku z odpadami zmieszanymi.

Problematyczne paragony.

Paragonów ze sklepu czy potwierdzeń z bankomatu nie należy wrzucać do pojemnika na odpady papierowe, tylko te zmieszane. To dlatego, że są wykonane z papieru termicznego, który nie podlega recyklingowi. Aż 90% ankietowanych przyznaje, że było przekonanych, iż stare paragony powinny trafić do kontenera z napisem „papier“.

Bio w reklamówce.

Segregowanie nie ma większego sensu, jeśli odpady biodegradowalne czy papierowe wyrzucamy w plastikowych workach na śmieci. A to błąd, który popełnia wiele osób. Najlepiej odpady bio zbierać w papierowej torbie albo wyrzucać luzem, podobnie jak w przypadku szkła czy papieru. 

Porcelana to nie szkło.

Do pojemników na szkło powinny trafiać wyłącznie puste butelki i szklane opakowania – słoiki. Pobite kieliszki, kubki, wyszczerbione talerze z fajansu, kryształu czy palonej gliny wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. Ważne! Z butelek i słoików nie usuwamy etykiet – zostanie to zrobione w sortowni śmieci. Szkła nie trzeba też myć. 

Ubranie to nie papier.

Stare ubrania często lądują w pojemnikach na ...papier. Część osób wychodzi z założenia, że tekstyliom bliżej do papieru niż metalu czy szkła. To błąd, bo zużyte ubrania – o ile nie trafią do specjalnie na nie przeznaczonych kontenerów – to odpady zmieszane. Przed wyrzuceniem warto z nich wypruć suwaki czy guziki – i odpowiednio posegregować.

W razie wątpliwości – zawsze warto sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce, jak właściwie segregować. Dla Warszawy odpowiednim adresem jest ten: https://segregujna5.um.warszawa.pl/. Takie serwisy ma każde miasto.  Warto także pamiętać, że baterie, przeterminowane leki czy sprzęt elektroniczny muszą trafiać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

Bibliografia:

  1. Zańko P., Segregacja śmieci przerasta połowę Polaków. Z czym najczęściej mamy problem?”. Polskatimes.pl, 7 stycznia 2021r.
  2. Pawlak R., “Tylko połowa Polaków dobrze segreguje śmieci. Brakuje odpowiednich oznaczeń na kontenerach i opakowaniach”.Biznes.newseria.pl, 7 stycznia 2021r.
  3. “Segregujemy odpady!”, lublin.eu, 12 września 2019r.
  4. Zasady segregacji odpadów w Warszawie, segregujna5.um.warszawa.pl.
Wydawca nie prowadzi działalności leczniczej.