Rozmowy

Pogoń za zdrowiem obfituje w pułapki – o traumie i zdrowieniu z Kamilą Kamińską

Czas czytania: 1 min
Opublikowano 20/02/2024
Pogoń za zdrowiem obfituje w pułapki – o traumie i zdrowieniu z Kamilą Kamińską

Podczas live’a na naszym Instagramie Kamila Kamińska podzieliła się z nami ulubionymi fragmentami książki Gabora i Daniela Maté „Mit normalności. Trauma, choroba i zdrowienie w toksycznej kulturze”.

Część I: Trauma

Pierwsze spotkanie prowadzone przez Kamilę zaczyna się przeczytaniem stwierdzenia: 

Gdy trzeźwo spojrzymy na to, co my jako kultura uznajemy za zdrowe i normalne, możemy zrozumieć proces zdrowienia jako ponownego stawania się całością.(...) Zdrowienie nie jest pewnikiem, ale realną możliwością. W tym momencie dziejów jest czymś koniecznym.

Słowo trauma z języka greckiego oznacza ranę. Takie rany kształtują wzorce myślenia o świecie. U wielu osób uaktywniają się w najbliższych związkach.

Świadoma, jawna pamięć o traumie stanowi czubek góry lodowej – w większości traumy są ukryte, głównie dlatego, że krzywd psychicznych dostajemy na długo przed tym, zanim jesteśmy w stanie sformułować werbalną narrację.

Według Gabora Maté, trauma nie jest tym, co się przydarza danemu człowiekowi, a tym, co dzieje się w nim na skutek trudnych wydarzeń.

Co istotne, nie chodzi tylko o tak ekstremalne wydarzenia jak wojna czy katastrofa naturalna. Jest to także rezultat trudnych doświadczeń, które mogły występować w rodzinie, takich jak zaniedbanie, przemoc emocjonalna czy fizyczna, separacja od opiekunów czy inne formy zaniedbań lub dysfunkcji rodzinnej. 

Maté podkreśla, że ​​trauma nie tylko wpływa na psychikę, ale także na ciało, prowadząc do różnych problemów zdrowotnych, takich jak uzależnienia, depresja, choroby autoimmunologiczne i inne zaburzenia psychiczne.

Nagranie z tego spotkania zobaczysz tu.

Część II: Zdrowienie

W drugiej części spotkań poznaliśmy kolejny fragment książki „Mit normalności. Trauma, choroba i zdrowienie w toksycznej kulturze”, w którym poznajemy sformułowane przez autorów filary zdrowia, czyli cechy warunkujące proces zdrowienia.

Są nimi:

  • Autentyczność (nie jest koncepcją, lecz czymś, co przeżywamy, czego doświadczamy),
  • Decyzyjność (branie odpowiedzialności za własne istnienie i umiejętność reagowania we wszystkich istotnych kwestiach mających wpływ na nasze życie),
  • Gniew (obrona własnych granic; mechanizm uruchamiany w momencie, w którym dostrzegamy zagrożenie życia lub integralności fizycznej bądź emocjonalnej),
  • Akceptacja (trafne rozpoznanie, że rzeczy nie mogą mieć się inaczej, niż się mają w danym momencie).

Według autorów zdrowienie to proces powrotu do integralności oraz harmonii pomiędzy ciałem, umysłem i duchem. Jest to proces, który wymaga pracy nad różnymi aspektami życia jednostki, obejmującymi zarówno aspekty fizyczne, jak i emocjonalne oraz duchowe.

Zdrowienie, według Maté, wymaga również pracy nad przezwyciężeniem traumy i zranień emocjonalnych, które mogą mieć korzenie głęboko w przeszłości jednostki. Jest to proces akceptacji i zrozumienia własnych doświadczeń.

Nagranie z tego spotkania zobaczysz tu.

Wydawca nie prowadzi działalności leczniczej.