Rozmowy

Zdrowie zaczyna się w głowie – wspólne czytanie z Adrianną Sobol

Czas czytania: 1 min
Opublikowano 20/02/2024
Zdrowie zaczyna się w głowie – wspólne czytanie z Adrianną Sobol

W serii dwóch spotkań Adrianna Sobol zaproponowała fragmenty książki „Siła stresu” Kelly McGonigal, zachęcając do autorefleksji nad własnym postrzeganiem stresu. 

Kelly McGonigal – psycholożka zdrowia i wykładowczyni na Uniwersytecie Stanforda, skoncentrowana na przekładaniu spostrzeżeń z psychologii i neuronauki na praktyczne strategie wspierające zdrowie i dobre samopoczucie. 

Część I: Zmiana postrzegania stresu

Autorka książki „Siła stresu” opowiada się za zmianą sposobu postrzegania stresu. Według niej tradycyjne podejście, które uważa stres za coś wyłącznie negatywnego, może prowadzić do większych problemów zdrowotnych i psychicznych. Stąd wzięła się potrzeba znalezienia alternatywnej narracji o stresie.

McGonigal sugeruje, że można zmienić swoje podejście do stresu, traktując go jako coś pozytywnego i mobilizującego. Według niej, stres jest naturalną reakcją organizmu na wyzwania i może działać jako bodziec do rozwoju, motywując nas do działania i osiągania celów. Jeśli nauczymy się radzić sobie ze stresem w sposób zdrowy, może on przyczynić się do naszego rozwoju osobistego i duchowego.

Zarządzanie stresem to weryfikacja własnych poglądów na jego temat, a nawet akceptacja stresu.

Nagranie z tego spotkania zobaczysz tu.

Część II: Co nas nie zabije, to nas wzmocni – czy na pewno?

W drugiej części spotkań z fragmentów czytanych przez Adriannę Sobol poznajemy dosyć kontrowersyjne podejście do postrzegania stresu. Autorka książki „Siła stresu” uważa, że trudne chwile są dla każdego człowieka szansą na rozwój, a zmagania z bolesnymi doświadczeniami uodparniają na stres odczuwany w przyszłości. W ten sposób trudne doświadczenia ukazane są jako pewnego rodzaju zasoby. McGonigal zachęca do tego, by spojrzeć na stres jako na coś, co może nas wzmocnić i nauczyć cennych lekcji życiowych. 

Kiedy życie sprawdza twoją wytrzymałość, wzrasta prawdopodobieństwo, że będziesz wierzyć w swoje umiejętności radzenia sobie.

McGonigal zaznacza, że nie jest to promowanie traum, ale próba zachęcenia do zrozumienia roli, jaką dane doświadczenie odgrywa w naszym życiu.

McGonigal przyjmuje perspektywę, że to, jak postrzegamy stres, ma ogromny wpływ na to, jak reagujemy na niego i jak wpływa on na nasze zdrowie i życie. Dzięki zmianie naszego podejścia do stresu, możemy lepiej radzić sobie z trudnościami i osiągać większą odporność psychiczną.

Nagranie z tego spotkania zobaczysz tu.

Zachęcamy do zanurzenia się wraz z Adrianną w tej niezwykle ciekawej lekturze i zastanowienia się nad własnym postrzeganiem stresu i jego wpływu na zdrowie.

Wydawca nie prowadzi działalności leczniczej.